Sídlo

DITEL s.r.o.
Uhoľná 3
010 08 Žilina
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 00615790
IČ DPH: SK2020449442
Zápis do obch.reg.:
OR.okr.súd ŽA.odd.Sro,vložka č150/L

Kontakt

T:  +421 (0)41 763 0608
M:  +421 (0)914 136 844
F:  +421 (0)41 707 0870
E:  ditel@ditel.sk

Ekonomické oddelenie

T:  +421 (0)41 707 0826
T: +421 (0)41 707 0811
E:  ekonomicke@ditel.sk

Servis

T:  +421 (0)41 707 0816
T:  +421 (0)41 707 0814
T:  +421 (0)41 707 0818
E:  soltes@ditel.sk

Obchodné oddelenie

T:  +421 (0)41 707 0828