Telekomunikačné systémy

Kamerové a poplachové zabezpečenie

Kamerové systémy ako druh zabezpečenia sú v dnešnej dobe najvyhľadávanejším typom zariadenia na zabezpečenie objektov. Vďaka rýchlo sa zdokonaľujúcim technológiám digitálne IP kamerové systémy sú schopné snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz v rozlíšení 1080p (FullHD), 2K, 4K (UltraHD), 7K a vyššie, čo umožňuje identifikovať potenciálneho páchateľa na niekoľko desiatok až stoviek metrov. Výpovednú hodnotu záznamu určuje kvalita a detailnosť obrazu. Preto je veľmi dôležité zvoliť vhodné komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú nárokom sledovaného priestoru, spôsobu spracovania a prenosu dát, odolnosti voči poveternostným podmienkam atď…

Dochádzkové systémy
a kontrola pohybu osôb

Máte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko? O ich pohybe na pracovisku? Nie? Váš problém vyrieši zavedenie počitačovej evidencie dochádzky. Jednoduchým spôsobom cez PC budete mať kompletný prehľad o pohybe zamestnancov. Program Vám vypočíta kompletnú dochádzku zamestnanca za daný mesiac. Takýmto spôsobom zefektívnite svoju produktivitu práce a obmedzíte tak nepovolený pohyb zamestnancov (fajčiarske prestávky, neskorý príchod do zamestnania a z obedňajšej prestávky, skorý odchod zo zamestnania atď…). Zakúpením nášho zariadenia nielenže zdvihnete pracovnú disciplínu, ale aj ušetríte finančné prostriedky. Doteraz ste museli zaplatiť za vykonanú prácu, bez toho či by ste si overili jeho skutočnú prítomnosť na pracovisku.

Vybavenie kancelárie